Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Archiwa

Filtr 

  • Rekrutacja 2016/2017 - dokumenty do pobrnia

    Dokumenty do pobrania w formacie "pdf":   Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy I SP Deklaracja kontynuacji.  Harmonogram rekrutacji.  Oświadczenie kontynuacja edukacji przez rodzeństwo.  Oświadczenie samotne wychowywanie.  Oświadc...