Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Historia

Historia naszej szkoły

Email Drukuj PDF

Rok 1945 -...

...koniec II wojny światowej. Nowa Iwiczna zostaje zasiedlona przez Polaków, którzy wprowadzają się do poniemieckich domów. Szkoły nie ma, dzieci uczą się w Piasecznie przy ulicy Świętojańskiej. W 1954 roku w miejscu obecnej plebanii powstaje cztero klasowa szkoła w Starej Iwicznej, której pierwszym kierownikiem jest pan Wiesław Orzeszek. Społeczność Nowej Iwicznej ciągle walczy o szkołę i na przełomie lat 1959/60 mieszkańcy wsi Stara i Nowa Iwiczna adaptują na szkołę poniemiecki czteroizbowy budynek mieszkalny. Ta szkoła jako siedmio a później ośmioklasowa funkcjonuje do połowy lat 70-ych, a jej kierownikiem zostaje pani Grzędzielewska.

Więcej…
 

Historia Nowej Iwicznej

Email Drukuj PDF

Nowa Iwiczna po trzecim rozbiorze Polski w 1795 roku znalazła się pod zaborem pruskim. Władze pruskie zasiedlały ziemie kierując się względami germanizacyjnymi, obronnymi i gospodarczymi. Państwu zależało na zasiedleniu nieużytków, pomnożeniu liczby podatników i dostarczeniu folwarkom robotników. Projektowane wsie miały charakter ulicówek.

 

Więcej…
 

Historia gminy Lesznowola

Email Drukuj PDF

Historia Gminy Lesznowola

Dawna nazwa Lesznowoli to Leśna Wola, założenie tej osady na gruntach leśnych samo w sobie wyjaśnia pochodzenie nazwy. Początkowo miejscowość ta była własnością książąt mazowieckich i należała do klucza piaseczyńskiego. Po przyłączeniu Mazowsza do Królestwa Polskiego przeszła na własność królów polskich. Leśna Wola miała 12 włók, na których osadzono 23 kmieci i została oddana w dzierżawę chorążemu łęczyckiemu Jakubowi Puczkowi. Leśna Wola należała do parafii piaseczyńskiej. W czasach rozbiorów była własnością władz pruskich a od 1826r. decyzją cara Mikołaja I, przeszła na własność Rządu królestwa Polskiego. Następnie w 1830r. dobra te zakupił hrabia Tadeusz Ostrowski, który w kolejnych latach sprzedał część majątku Konstantemu Piekarskiemu. W 1848 Lesznowola była siedzibą Urzędy Gminnego a na jej terenach znajdowała się szkoła elementarna i 3 folwarki, w jej skład wchodziły następujące miejscowości:

 

Więcej…