Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2017-18

Email Drukuj PDF

TERMINARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Termin

Zadanie do realizacji

4 września

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18

7 września

20 września

Zebrania z rodzicami klas 0-3

Zebrania z rodzicami klas 4-7 i gimnazjum

1 października

Międzynarodowy Dzień Muzyki – SU+ nauczyciel muzyki

16 października

Dzień Papieża Jana Pawła II – zespół nauczycieli religii

2 listopada

Święto Zmarłych – akcje upamiętniające zmarłych  odbędą się 2 listopada

1 listopada-środa

Dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

11 listopada

(10 listopada)

Narodowe Święto Niepodległości. Apele szkolne upamiętniające odzyskanie niepodległości odbędą się 10 listopada

16 listopada

Dzień Tolerancji - wychowawcy

23 listopada

22 listopada

Dzień otwarty dla rodziców klas 0-3

Dzień otwarty dla rodziców klas 4-7 i gimnazjum

29 listopada

Andrzejki – szkolne zabawy – wychowawcy oraz Samorządy Uczniowskie

do 1 grudnia

Wystawienie zagrożeń.

6 grudnia

Szkolne Mikołajki - wychowawcy

do 15 grudnia

Wystawienie proponowanych ocen

18 -22 grudnia

Klasowe uroczystości bożonarodzeniowe- wychowawcy

23 grudnia –                                   1 stycznia

Zimowa przerwa świąteczna

do 4 stycznia

Wystawienie ocen

8 stycznia-poniedz.

Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna

11 stycznia

10 stycznia

Zebrania semestr. z rodzicami klas 0-3

Zebrania semestr. z rodzicami klas 4-7 i gimnazjum

Styczeń/luty

Bal Karnawałowy klas 0 - 3

15- 28 stycznia

Ferie zimowe

8, 10 marca

Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzn -  Samorządy Uczniowskie

22 marca

21 marca

Dzień otwarty – 1-3 SP

Dzień otwarty – 4-7 SP + Gimnazjum

21 marca

ŚWIĘTO WIOSNY – Samorządy Uczniowskie

Międzynarodowy Dzień Poezji- nauczyciele języka polskiego

27 marca

Międzynarodowy Dzień Teatru – nauczyciele języka polskiego

26 – 28 marca

Tradycje i zwyczaje wielkanocne - Samorządy Uczniowskie, wychowawcy

29 marca – 3 kwietnia

Wiosenna przerwa świąteczna

1 kwietnia

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci – Akcja zorganizowana przez nauczycieli biblioteki

13 kwietnia

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia – APEL dla gimnazjum – Nauczyciel historii

18 kwietnia- środa.

Egzamin gimnazjalny – cz. humanistyczna

19 kwietnia - czwartek

Egzamin gimnazjalny – cz. matematyczno – przyrodnicza

20 kwietnia - piątek

Egzamin gimnazjalny – cz. język obcy nowożytny

22 kwietnia

Międzynarodowy Dzień Ziemi – nauczyciele przyrody

26 kwietnia

Zebrania z rodzicami oddziałów ,,0”

18 - 20  kwietnia

 

20 kwietnia

Dni wolne od zajęć lekcyjnych dla klas drugich gimnazjum

Dzień wolny dla klas 1 – 7 SP – 20 kwietnia

1 maja - wtorek

3 maja - czwartek

Dni ustawowo wolne od zajęć szkolnych.

30 kwietnia- poniedz.

2 maja- środa

4 maja-  piątek

Dni wolne od zajęć lekcyjnych. Świetlica organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

do 16 maja

Wystawienie zagrożeń.

17 maja

16 maja

Zebrania z rodzicami klas 1-3

Zebrania z rodzicami klas 4-7 i gimnazjum

26 maja

(21-25 maja)

Dzień Matki – szkolne i klasowe  akcje odbędą się w dniach 21-25 maja

do 30 maja

Wystawienie proponowanych ocen

31 maja - czwartek

Dzień ustawowo wolny od zajęć szkolnych.

1 czerwca - piątek

Dzień wolny od zajęć lekcyjnych. Świetlica organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

4,5,6 czerwca

Dodatkowy termin egzaminów gimnazjalnych

8 czerwca

Bal Gimnazjalny

do 14 czerwca

Wystawienie ocen

22 czerwca-piątek

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/18

 

 

 

 

Terminarz

Email Drukuj PDF

TERMINARZ NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Termin

Zadanie do realizacji

1 września

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/16

15 września

14 września

Zebrania z rodzicami klas 0 -3

Zebrania z rodzicami klas 4 -6 i gimnazjum

14 października-piątek

Święto Edukacji Narodowej

31 października - poniedziałek

Dzień wolny od zajęć lekcyjnych. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

1 listopada - wtorek

11 listopada – piątek

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

10 listopada

Apele szkolne upamiętniające odzyskanie niepodległości

11 listopada - piątek

Narodowe Święto Niepodległości. Dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

17 listopada

16 listopada

Zebrania z rodzicami klas 0 -3

Zebrania z rodzicami klas 4 -6 i gimnazjum.

17.00 - Spotkanie z dr Anną Andrzejewską – specjalistką od problemu uzależnienia dzieci i młodzieży od komputera. Dla wszystkich zainteresowanych rodziców uczniów 1-6 SP i Gimnazjum

29 listopada

Andrzejki – szkolne zabawy – wychowawcy oraz Samorządy Uczniowskie

6 grudnia

Szkolne Mikołajki - wychowawcy

23 – 31 grudnia

Zimowa przerwa świąteczna

5 stycznia

4 stycznia

Dzień otwarty dla rodziców klas 0 -3

Dzień otwarty dla rodziców klas 4 -6 i gimnazjum

do 2 stycznia

Wystawienie  zagrożeń

6 stycznia - piątek

Dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

do 19 stycznia

Wystawienie proponowanych ocen

21 stycznia

Dzień Babci, Dzień Dziadka

Styczeń/luty

Bal Karnawałowy klas 0 - 3

do 2 lutego

Wystawienie ocen klasyfikacyjnych

9 lutego

8 lutego

Zebrania semestr. z rodzicami klas 0 -3

Zebrania semestr. z rodzicami klas 4 -6 i gimnazjum

13 - 26 lutego

Ferie zimowe

do uzgodnienia

Rekolekcje  dla gimnazjum

do uzgodnienia

Rekolekcje dla SP

21 marca – poniedz.

ŚWIĘTO WIOSNY – Samorządy Uczniowskie

Międzynarodowy Dzień Poezji - nauczyciele języka polskiego

27 marca

Międzynarodowy Dzień Teatru – nauczyciele języka polskiego

1 kwietnia

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

6 kwietnia

5 kwietnia

Dzień otwarty – 1-3 SP/ Zebrania w oddziałach przedszkolnych

Dzień otwarty – 4-6 SP + Gimnazjum

10 -12 kwietnia

Tradycje i zwyczaje wielkanocne - Samorządy Uczniowskie, wychowawcy

13-18 kwietnia Wiosenna przerwa świąteczna

19 kwietnia - środa

Egzamin gimnazjalny – cz. humanistyczna

20 kwietnia-czwartek

Egzamin gimnazjalny – cz. matematyczno – przyrodnicza

21 kwietnia - piątek

Egzamin gimnazjalny – cz. Język obcy nowożytny

22 kwietnia

Międzynarodowy Dzień Ziemi

19 -21  kwietnia

Dni wolne od zajęć lekcyjnych dla  uczniów gimnazjum.

21 kwietnia

Dzień wolny od zajęć lekcyjnych dla klas 1-6 szkoły podstawowej. (Szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze)

1 maja - poniedziałek

3 maja - środa

Dni ustawowo wolne od zajęć szkolnych.

2 maja - wtorek

Dzień wolny od zajęć lekcyjnych. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

do 17 maja

Wystawienie  zagrożeń

18 maja

17 maja

Zebrania z rodzicami klas 0 -3

Zebrania z rodzicami klas 4 -6 i gimnazjum

15 czerwca - czwartek

Dzień ustawowo wolny od zajęć szkolnych.

16 czerwca - piątek

Dzień wolny od zajęć lekcyjnych. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

do  30 maja

Wystawienie proponowanych ocen

9 czerwca

Bal Gimnazjalny

do 13 czerwca

Wystawienie ocen klasyfikacyjnych

23 czerwca-piątek

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17

 

Terminarz

Email Drukuj PDF

Terminarz zebrań i dni otwartych                           dla rodziców  w roku szkolnym 2015/2016

LP

Rodzaj

Klasy 4-6

i gimnazjum

Klasy 0-3

1

Zebranie rodziców

Organizacja roku szkolnego 2015/2016. Wymagania edukacyjne. Wybór ‘’Trójek klasowych”. System oceniania-WSO. Prawa      i obowiązki uczniów. Bezpieczeństwo uczniów.

Przypomnienie zasad przeprowadzania sprawdzianu/egzaminu. Aktualizacja danych osobowych uczniów.

9.09.2015

3.09.2015

(czwartek)

2

Dzień otwarty

Omówienie wyników w nauce i zachowaniu.

Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

28.10.2015

4.11.2015

3

Zebranie rodziców

Omówienie z rodzicami zagrożeń ocenami niedostatecznymi oraz propozycji obniżonych ocen ze sprawowania.

16.12.2015

9.12.2015

4

Zebranie semestralne

Podsumowanie i analiza wyników w nauce       i zachowaniu. Frekwencja na zajęciach lekcyjnych. Prezentacja wyników próbnych sprawdzianów/egzaminów. Wspieranie rodziców w rozwijaniu potencjału dziecka.

27.01.2016

20.01.2016

5

Dzień otwarty/zebrania w oddziałach przedszkolnych

Analiza postępów w nauce i zachowaniu. Frekwencja na zajęciach lekcyjnych. Procedury organizowania w szkole sprawdzianu/egzaminu- zapoznanie                   z instrukcją dla ucznia.

30.03.2016

13.04.2016

6

Zebranie rodziców

Podsumowanie osiągnięć dydaktycznych           i wychowawczych uczniów. Omówienie zagrożeń ocenami niedostatecznymi oraz propozycji obniżonych ocen zachowania.

18.05.2016

25.05.2016

 

Ważne terminy 2015-2016

Email Drukuj PDF

WAŻNE TERMINY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Termin

Zadanie do realizacji

1 września

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/16

3 września

9 września

Zebrania z rodzicami klas 0 -3

Zebrania z rodzicami klas 4 -6 i gimnazjum

4 listopada

28 października

Dzień otwarty dla rodziców klas 0 -3

Dzień otwarty dla rodziców klas 4 -6 i gimnazjum

1 listopada-niedz.

11 listopada-środa

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

11 listopada

Narodowe Święto Niepodległości.

9 grudnia

16 grudnia

Zebrania z rodzicami klas 0 -3

Zebrania z rodzicami klas 4 -6 i gimnazjum

do 7 grudnia

Wystawienie zagrożeń.

do 21 grudnia

Wystawienie ocen proponowanych

23 grudnia – 31 grudnia

Zimowa przerwa świąteczna

6 stycznia- środa

Dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

Do 14 stycznia

Wystawienie ocen semestralnych

20 stycznia

27 stycznia

Zebrania semestr. z rodzicami klas 0 -3

Zebrania semestr. z rodzicami klas 4 -6 i gimnazjum

1- 14 lutego

Ferie zimowe

do uzgodnienia

Rekolekcje  dla gimnazjum

do uzgodnienia

Rekolekcje dla SP

24 – 29 marca

Wiosenna przerwa świąteczna

13 kwietnia

30 marca

Dzień otwarty – 1-3 SP/ Zebrania w oddziałach przedszkolnych

Dzień otwarty – 4-6 SP + Gimnazjum

5 kwietnia – wtorek

Sprawdzian po klasie szóstej

5 kwietnia

Dzień wolny dla klas 0 – III, IV – V

18 kwietnia-poniedz.

Egzamin gimnazjalny – cz. humanistyczna

19 kwietnia – wtorek

Egzamin gimnazjalny – cz. matematyczno – przyrodnicza

20 kwietnia – środa

Egzamin gimnazjalny – cz. Język obcy nowożytny

18 -20  kwietnia

Dni wolne od zajęć lekcyjnych dla klas pierwszych i drugich gimnazjum

1 maja – niedziela

3 maja – wtorek

Dni ustawowo wolne od zajęć szkolnych.

2 maja – poniedziałek

Dzień wolny od zajęć lekcyjnych. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

25 maja

18 maja

Zebrania z rodzicami klas 0 -3

Zebrania z rodzicami klas 4 -6 i gimnazjum

do 19 maja

Wystawienie zagrożeń.

26 maja – czwartek

Dzień ustawowo wolny od zajęć szkolnych.

27 maja – piątek

Dzień wolny od zajęć lekcyjnych. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

1 CZERWCA

DZIEŃ DZIECKA

2 czerwca

Dodatkowy termin sprawdzianu

1,2,3 czerwca

Dodatkowy termin egzaminów gimnazjalnych

do 4 czerwca

Wystawienie ocen proponowanych

do ustalenia

Bal Gimnazjalny

do 17 czerwca

Wystawienie ocen.

24 czerwca-piątek

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/16