Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.

Sprawdzian na zakończenie Szkoły Podstawowej - wyniki 2012

Email Drukuj PDF

Skala staninowa opracowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną  określająca miejsce szkoły w porównaniu do wyników w kraju

SPRAWDZIAN PO KLASIE SZÓSTEJ

w roku szkolnym 2011/2012

Stanin

Nazwa

Przedział punktowy

Średnia szkoły

9

najwyższy

28,1 – 36,2

28,8

8

bardzo wysoki

26,0 – 28,0


7

wysoki

24,3 - 25,9


6

wyżej średni

22,9 – 24,2


5

średni

21,5 – 22,8


4

niżej średni

20,2 – 21,4


3

niski

18,9 – 20,1


2

bardzo niski

17,2 – 18,8


1

najniższy

5,3 – 17,1


ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU PO KLASIE SZÓSTEJ 2012r.

 

ŚREDNIA KRAJOWA

ŚREDNIA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ŚREDNIA POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

ŚREDNIA GMINY LESZNOWOLA

ŚREDNIA SZKOŁY

KLASY SZÓSTE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

22,8

23,87

25,68

28,7

29