Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Świetlica

GRZECZNOŚĆ NA CO DZIEŃ

Email Drukuj PDF

Dnia 06.09.2017 w świetlicy na ul. Zimowej odbyły się zajęcia integrujące dzieci z grup „0” oraz klas I SP. Dzieci przedstawiały sytuacje, w których należy używać zwrotów grzecznościowych oraz poznawały odpowiedniki tychże zwrotów w języku ukraińskim ( prezentacja naszych kolegów

Więcej…
 

„BOHATER TYGODNIA” W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Email Drukuj PDF

Od 28.09.2017r. w świetlicy przy ul. Zimowej rozpoczął się program „BOHATER TYGODNIA”, który ma na celu wyróżnienie dzieci z grupy 0 oraz z kl. I SP pod względem wzajemnego koleżeństwa, szacunku, empatii, tolerancji oraz pomocy. Wyborów dokonują raz w tygodniu dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych. To najmłodsi pod okiem wychowawców typują i głosują na kolegów/koleżanki na które mogą liczyć. Program ten umożliwia wzmacnianie pożądanych wzorców zachowań, nie tylko poprzez pochwały dorosłych, ale uznanie samych dzieci. Każdy Świetliczak ma możliwość zostać bohaterem, otrzymać pochwałę, dyplom, symboliczną niespodziankę i co najważniejsze ogromne brawa dzieci.

 

Wizyta Policjanta

Email Drukuj PDF

9 października świetlica gościła funkcjonariusza miejscowej policji. Dzieci zgłębiały rozpoczęty na początku roku szkolnego temat bezpieczeństwa. Otrzymały odpowiedzi na następujące pytania: Jak bezpiecznie poruszać się po drodze? Co zrobić, gdy zaczepia nieznajoma osoba dorosła? Czego nie należy robić, gdy trzeba zostać samemu w domu?

Pan policjant udzielił również instrukcji, jak zachować się w przypadku, gdy atakuje zwierzę. Wszystkie dzieci poznały i przećwiczyły pozycję obronną.

Zwieńczenie spotkania stanowiła prezentacja atrybutów policjanta. Świtliczaki mogły przymierzyć służbową kamizelkę, obejrzeć z bliska kajdanki, lizak i inne przeedmioty niezbędne w czasie służby.

 

UWAGA! KONKURS!

Wziąć udział może każdy Świetliczak.

Temat pracy w wybranej kategorii powinien dotyczyć zasad bezpieczeństwa.

Wybierz jedną możliwości i stwórz pracę:

1. Praca plastyczna (technika dowolna) na temat bezpiecznego poruszania się po drodze.

2. Praca plastyczna (technika dowolna) – czego nie wolno robić dziecku, które zostaje samo w domu.

3. Jak należy się zachować, gdy dziecko zostaje zaczepione przez nieznajomą osobę dorosłą? – narysuj komiks.

4. Wierszyk (minimum 10 linijek) na temat bezpieczeństwa.

Prace należy złożyć najpóźniej do dnia 20 października 2017 roku (piątek).

 

Konkurs przeprowadziła: p. Justyna Grzegorzewska

Koordynator akcji: p. Jolanta Wilk

 

Pierwszy miesiąc w nowym roku szkolnym za nami!

Email Drukuj PDF

Świetlica przy ulicy Krasickiego już na dobre wdrożyła się w plan pracy opiekuńczo-wychowawczej na rok szkolny 2017/2018. Cztery tygodnie minęły, co oznacza, że zrealizowane są już cztery tematy spośród zaplanowanych: 1. Witaj szkoło, witaj świetlico. 2. Bezpieczna droga do szkoły i do domu. 3. Świat jest mi bliski. 4. Grzeczność na co dzień.

Każdy z nich obowiązywał przez tydzień. Dzieci zapoznawały się z fragmentami utworów literackich, wykonywały tematyczne prace plastyczne, oglądały filmy edukacyjne, brały udział w pogadankach i dyskusjach.

Wrzesień to również czas planowania. W najbliższym roku szkolnym dzieci wezmą udział w konkursie na „Super świetliczaka”. Tabele z punktami już czekają, by zapełnić się plusami za aktywność, zaangażowanie, wzorową postawę uczniowską

.

 

Jesteśmy bezpieczni

Email Drukuj PDF

Nowy rok szkolny świetlica rozpoczęła cyklem zajęć o bezpieczeństwie w drodze do szkoły i do domu. Zajęcia obejmowały część teoretyczną (pogadanki, plakaty, rozmowy, przepisy ruchu drogowego) oraz część praktyczną ( zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, poruszania się po chodniku , rozglądania się w prawo i lewo). Lekcja pokazowa odbyła się na najbliższych pasach przed szkołą. Podczas spaceru świetliczaki miały okazję sprawdzenia swojej wiedzy w dziedzinie znajomości znaków drogowych. Nad bezpieczeństwem dzieci czuwały Pani Anna Kosmowska i Pani Justyna Stępniewska.

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Email Drukuj PDF

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Więcej…
 

ROK SZKOLNY 2017/2018- dokumenty świetlicowe

Email Drukuj PDF

REGULAMIN ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NOWEJ IWICZNEJ

§ 1

Postanowienia ogólne

  1. Podstawą prawną funkcjonowania świetlicy szkolnej jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. PRAWO OŚWIATOWE ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
  2. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w szkolnym programie profilaktyki oraz w programie wychowawczym szkoły.
  3. W świetlicy zadania realizowane są według Rocznego planu pracy i miesięcznego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o plan pracy szkoły.
  4. Regulamin świetlicy opracowywany jest przez wychowawców świetlicy, modyfikowany w miarę potrzeb i zatwierdzany przez dyrektora szkoły.
  5. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych.
  6. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
Więcej…
 

Podziękowania

Email Drukuj PDF

Nauczyciele świetlicy serdecznie dziękują Rodzicom za wszelką pomoc  i zaangażowanie w pracę świetlicy.

Dzięki wsparciu finansowemu  możliwe było zrealizowanie zaplanowanych działań świetlicowych.

Życzymy Państwu udanych wakacji.

Do zobaczenia w przyszłym roku szkolnym 2017/2018.

Kierownik świetlicy Anna Kosmowska

 

ŚWIETLICOWA WYCIECZKA

Email Drukuj PDF

Dnia 4 czerwca 2017 r. nauczyciele świetlicy zorganizowali wycieczkę dla  wszystkich uczniów klas uczących się w szkole przy ul . Zimowej do biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Celem wyprawy była obserwacja bogatej kolekcji gatunków roślin, krzewów i kwiatów na dachu biblioteki UW. Po ogrodzie oprowadzała pani Anna Kosmowska, która w interesujący sposób opowiadała o wszystkich roślinach. Z góry biblioteki    można było zobaczyć osoby tam przebywające. Spacer wzbudził wiele emocji i bardzo podobał się uczniom, którzy z dużym zainteresowaniem podziwiali roślinność. Kolejnym punktem było zwiedzanie bulwarów wiślanych i podziwianie naszej pięknej królowej rzek-Wisły. Opieką dzieci podczas wycieczki zajęły się: pani Anna Kosmowska, pani Anna  Meder i pani Justyna Stępniewska.

 

 

KONKURS WIEDZY O SZKOLE

Email Drukuj PDF

KONKURS WIEDZY O SZKOLE

Dnia 6 czerwca 2017r. uczniowie klas pierwszych odpowiadali na pytania dotyczące zakresu wiedzy o naszej szkole. Wszystkie klasy dobrze poradziły sobie z odpowiedziami.    Największą ilość punktów zdobyła kl.Ic otrzymując  w nagrodę – piłkę.

 

J.Wilk, A. Kosmowska

 

Podsumowanie konkursu ,,SUPERŚWIETLICZAK”

Email Drukuj PDF

Przez cały rok szkolny 2016/2017 nauczyciele świetlicy nagradzali uczniów plusami za wzorowe zachowanie, aktywny udział w organizowanych zajęciach, koleżeńską postawę oraz dbanie o dobrą atmosferę i porządek w świetlicy.

Więcej…
 

Przedstawienie pacynkowe

Email Drukuj PDF

26 maja 2017 roku w świetlicy szkolnej przy ulicy Zimowej odbyło się przedstawienie pacynkowe pt. „Przygody księżniczki Amalii i jej przyjaciół” skierowane do najmłodszych uczniów naszej szkoły. Zorganizowali je i przedstawili uczniowie klasy 6b i ich opiekun, pan Wojciech Wajda.

Więcej…
 

Spotkanie z pielęgniarką

Email Drukuj PDF

W dniu 25.05.2017  pielęgniarka szkolna  pani Katarzyna Geszprych  przeprowadziła pogadankę na temat „Aktywność ruchowa”. W zajęciach uczestniczyli uczniowie ze świetlicy przy ul. Krasickiego i przy ul. Zimowej.

Więcej…
 

3 Maja w świetlicy

Email Drukuj PDF

Dnia 09.05.2017 roku w  świetlicy przy ul.Zimowej odbył się uroczysty apel  z okazji  226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Więcej…
 


Strona 1 z 6